This site contains some optical formulas:transposition of spectacle lenses,convert spectacle diopter to lens diopter,convert contact lens diopter to spectacle diopterand addition of distance spectacle lenses.Türkçe: English


Bu site bazı optik formüller içermektedir:gözlük transpozisyonu , gözlük ve kontakt lens numaralarını birbirine çevirme ve yakın gözlük için adisyon hesaplama gibi...


email: etanyola@yahoo.com